Flattr this

Justitiemordet i Psykiatrin
fortsatte även i April 2017

(efter 10 månaders Psykiatrisk "lagboks-ignorans")


Se "lag-/domsagan" för 2016 HÄR!


Datum:

(6-13 April 2017) + 18/4 - 15/5 och fortsätter...


(LPT olagligt krävd den 7 April i Uppsala... därefter överklagat krav och
hemgång efter 6 dgr i väntan på kvittot att överklagan nått laglig
och yttre dömande instans (Förvaltningsrätten i Uppsala län).

Med polismakt inhämtad till OLAGA FRIHETSBERÖVNING igen 18/4,
jag har nu berövats tillgång till postlådan invid hemadressen
varmed jag kunnat haft en privat kanal med domstolsväsendet.

Utan en privat kanal med domstol, företrädande sig själv i rättsak korrumperas
hela rättsprocessen. Det är som att en misstänkt skulle sättas i häkte
trots att denne är DRIVANDE och äger målet för sin egen frigivning.

En påstådd "rymningsbenägenhet" och fördomsfull psykpart i målet finnes
samt FÖRDOMEN att misstänkt är skyldig innan motsatsen är bevisad.

OBS!

Förvaltningsrätten/-domstolen är en "administrativ enhet" inom staten,
d.v.s. det sker knappt några möten mellan de inblandade - utan allt sker
skriftligen - förutom den kortare "muntliga förhandling" som rätten har
i varje rättsprocess inledande skede...

...denna FÖRHANDLING har jag personligen begärt förskjuten tidigare, via brev till domstol,
och nu får jag inte kolla min post på hemadressen längre, vilket kommer försvåra även
den närmstaframskjutna förhandlingen – då alla juridiska dokument i målet saknas mig.

...§6b LPT gäller lagligheten i ett (av en vårdanställd) taget tvångsvårdsbeslut,
§6-beslut kan tagas på Psykakut i syftet att under mkt kort tid kvarhålla en person
i en häktads situation, i "häktet" hos ett mentalsjukhus...

...detta backas upp med den information som samlas in hos polismakt och den
i en annan kommun Närpsykiatri-läkare, som begärt en s.k. "vårdbehovs-
undersökning" på en s.k. "Psykiatrisk Akutmottagning".


OBS!

Förvaltningsrätten i Uppsala län (I):
Målnummer 1866-17 (§6b)

Politisk Asyl i Spanien:
History and ground for seeking Asylum

Med vänlig hälsning,
Mattias Beming, 19740505-1413§6b LPT

Domstolsmål 1866-17:

Sex manliga "läkare" försöker giltighetsförklara §6b detta år – mot TRE stycken vid PK-PSYKET 2016.


Skrivelse 01

Den första skrivelsen efter ÖVERKLAGAN inlämnad inom 24 första timmarna är
entledigandet utav advokaten en som ALDRIG har erfarit ett Justitiemord – och därför
är chanslöst underställd som försvarare, i en skenbar rättegång och tillika ett
avrättningsförsök, i samband med undkomma allt personligt ansvar.

Skrivelse 02

Den andra skrivelsen gäller min begäran till RÄTTSSKYDD från Domstolsinstans i UPPSALA LÄN,
en statlig instans ÖVERSTÄLLD den s.k. "mentalvården" eller samtliga "vårdanställda" i Svea Riket.

Tillbaka till början!

Skrivelse 03

Den tredje skrivelsen är en permissionsansökan skickad till domstol.
Detta, då ansvarig personal (utöver "skötare") inte kan ta eller visa något ansvar för lag och rätt.Tillbaka till början!

Skrivelse 04

En samtida permissionsansökan skickad till domstol.
Att få göra polisanmälan på plats, hos polisen på stationen i Uppsala stad.
Polisstationen mottog inga anmälningar, hänvisades till telefon.Tillbaka till början!

Skrivelse 05

Den femte skrivelsen är ett meddelande och en begäran
till det allvarsamma behovet utav tidigare krävd PRIVAT kanal m.m. vid oskyldigt bedömd,
självförsvarandes försvarare utan brottshistoria. Detta, iom ett knippe telefax överlämnandes,
daterat med ett 3 dygn gammalt datum – från domstol.Tillbaka till början!

Skrivelse 06

Jag begär på måndagsmorgonen den 24 April att få den s.k. "Muntliga
förhandlingen" med Förvaltningsrätten i Uppsala län framflyttad tills dess ett
RÄTTSSÄKERT självförsvar har kunnat säkrats.Tillbaka till början!

Skrivelse 07

Senare på eftermiddagen den 24:e, efter att F-rätten menat genom ngt de kallar
för ett "konstaterande" (en myndigh.utövning) att vistelseadressen MÅSTE vara UAS,
så ogiltigförklaras hela Förv.rätten. p.g.a. s.k. "jäv"(-lighet).Tillbaka till början!

Skrivelse 08

Den 28:e ogillades mitt förklarande utav Förv.rätten i Ua som jävig.
En ny tid för samma muntliga förhandling den 2:a Maj meddelades.
Den påstådda läkaren på avd 1b lät också medd. att ny process för §7
skulle startas, p.g.a. den tid §6b-ärendet nu tagit.

Nedan är min skrivelse för kravet om F-rättens "upplösande", p.g.a. domstolstrots.Tillbaka till början!

Skrivelse 09

Jag skickar in ett tillägg i domstolsmålet under lördagen.
Tillägget innehåller en bild förklarandet det RÄTTSLIGT OSÄKRA – i psykvården.Tillbaka till början!

Skrivelse 10

Jag skickar in ett meddelande i domstolsmålet under lördagen.
Meddelandet gäller frånvaron vid förhandling den 9 Maj 09.00.Tillbaka till början!

Skrivelse 11

Jag skickar in ett yttrande i domstolsmålet.
Efter att rättens f.d. personal hållit en förhandling.
"personals utlåtande" skall det stå i mitt yrrande i målet.Tillbaka till början!

Skrivelse 12

Efter en dom i första instans om institutionens
rätt att frihetsberöva och kemikalisera mig efter eget tycke
väljer jag att exil-resa till Spanien.
Detta är dokumentet jag skrivit för asyl-utredningen
och som grund till min ansökan.Tillbaka till början!

Skrivelse 13

Ett tillägg till ovanstående dokument, skrivelse 12.Tillbaka till början!

Skrivelse 14

Ett tillägg beskrivandes min livssituation i exil.Tillbaka till början!

Skrivelse 15

Ett dokument för att underlätta hjälp under asylsökningstiden.Tillbaka till början!

Skrivelse 16

Ett dokument hem till Sverige och dess myndigheter och verk.Tillbaka till början!

Skrivelse 17

Ett dokument till den svenska ambassaden i Madrid, Spanien.Tillbaka till början!

Skrivelse 18

Ett enkelt förklarande PDF-dokument att ha tillhands i mobilen.Tillbaka till början!

Skrivelse 19

Ett dokument förberedande det ASYL-förhör med engelsspråkig polis
som har planerats här i Donostia/San Sebastian den 28/7.Tillbaka till början!

Skrivelse 20

En skrivelse för socialakuten, SMUS, som jag skrev för att
underlätta sökandet av socialt stöd i Spanien under ASYL-ansökninstiden.Tillbaka till början!